Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Znamy wyniki konkursu SONATINA 5. W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł
Znamy wyniki konkursu SONATINA 5. W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

 

 

 

Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2021 r. W jego piątej edycji młodzi badacze złożyli 160 wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Do finansowania eksperci NCN skierowali 52 z nich o wartości prawie 34 mln zł, co oznacza, że wskaźnik sukcesu wyniósł 32,5%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Najwięcej wniosków, bo aż 63, złożono w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie o wartości ponad 10,6 mln zł uzyskało 20 z nich. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 61 propozycji projektów, spośród których 20 otrzymało granty w kwocie ponad 12,5 mln zł. W przypadku nauk o życiu do NCN wpłynęło 36 wniosków, 12 z nich przyznano środki w wysokości powyżej 10,7 mln zł. Skierowane do finansowania projekty zostaną zrealizowane w jednostkach naukowych w całej Polsce. Na listach rankingowych znaleźli się m.in. badacze z uniwersytetów, politechnik, instytutów PAN i Sieci Badawczej Łukasiewicz. Listy rankingowe konkursu SONATINA 5 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Laureaci konkursu SONATINA 5

Laureaci piątej edycji SONATINY przyjrzą się różnorodnym zagadnieniom badawczym. Jednym z nich są kulturowe i społeczne uwarunkowania relacji pomiędzy osobami niewidomymi i psami przewodnikami. Projekt, którego kierownikiem jest dr Kamil Pietrowiak z Wydziału Historycznego UG, skupi się na analizie sposobów, w jaki osoby niewidzące współpracują i komunikują się z pomagającymi im czworonogami. Rezultaty badań pozwolą uzupełnić ogólną wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych oraz bliskich interakcji między ludźmi i zwierzętami. W ramach przyznanych w konkursie grantów naukowcy zbadają także reakcję ptaków morskich na ocieplenie środowiska Arktyki. Celem projektu, realizowanego pod kierownictwem dr Martyny Syposz z Wydziału Biologii UG, jest ustalenie, jak zmiany klimatyczne wpłynęły na aktywność alczyka w ciągu sezonu lęgowego. Przeprowadzone prace badawcze dostarczą informacji na temat zachowań społecznych i rodzicielskich ptactwa morskiego oraz wpływu ewolucji klimatu na te zachowania. Z kolei dr Michał Czub z Wydziału Biologii UW, dzięki otrzymanemu w SONATINIE 5 finansowaniu, przyjrzy się ekologicznym konsekwencjom zatapiania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim. Zatapiane substancje bojowe nie podlegają neutralizacji, lecz stanowią realne zagrożenie i są toksyczne dla organizmów wodnych. Związki te zostały wykryte w mięśniach bałtyckich ryb, w tym dorsza atlantyckiego. Badania dr. Michała Czuba umożliwią opisanie różnorodnych efektów ekspozycji trujących środków bojowych na faunę i środowisko Bałtyku. Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów lub SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego. Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się tutaj

 

Polityka otwartego dostępu – Open Access

Zgodnie z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki polityką otwartego dostępu (Open Access) wyniki przeprowadzonych w ramach konkursów NCN badań zostaną upowszechnione za pomocą różnych ścieżek publikacyjnych. Będą to spełniające określone warunki czasopisma i platformy otwartego dostępu. Dzięki temu efekty realizacji projektów będą mogły zostać wykorzystane przez społeczeństwo w sposób natychmiastowy i bezpłatny.

KOMENTARZE
news

<February 2023>

MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter