Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Strategiczne porozumienie na rzecz rozwoju ekosystemu e-zdrowia podpisane na Impact'21

W obliczu przyspieszenia rozwoju sektora ochrony zdrowia przy udziale rozwiązań cyfrowych spółka Gemini Polska postanowiła wykorzystać potencjał chmury do realizacji swojego wkładu w budowę ekosystemu e-zdrowia. U podstaw zmian technologicznych zachodzących w organizacji leży strategia, w której na pierwszym miejscu stawiany jest pacjent – zapewnienie mu opieki farmaceutycznej na najwyższym poziomie oraz dostępności leków. Rolą Microsoft w cyfrowej ścieżce Gemini Polska jest dostarczenie organizacji rozwiązań, które pomogą dotrzymać obietnicy o tworzeniu wartości dla pacjentów.

 

Strategiczne porozumienie między spółkami zostało zawarte w formie listu intencyjnego podczas konferencji Impact’21, która również w tym roku kładzie akcent na rolę cyfrowych usług medycznych w poprawie życia pacjentów. Celem współpracy jest wypracowanie infrastruktury technologicznej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych usług farmaceutycznych z zachowaniem najwyższych standardów bezpiecznego przetwarzania danych.

W 1990 r., gdy Polska wkraczała na tory transformacji gospodarczej, w Wejherowie powstała pierwsza apteka stacjonarna z charakterystycznym szyldem Gemini. Obecnie pod wspólną marką w centrach miast i osiedli całej Polski działa aż 186 podobnych placówek, do których w 2008 r. dołączyła apteka internetowa, a później aplikacja mobilna Recepta Gemini. Przeszło 30 lat później spółka podąża szlakiem kolejnej transformacji – tym razem cyfrowej. Dbałość o zdrowie, komfort i portfel pacjentów, jak również ochrona ich danych wspierane są dziś przez nowoczesne technologie i chmurę.

 

Przyszłość e-zdrowia to innowacyjne rozwiązania IT

Gemini Polska to lider w zakresie promowania idei opieki farmaceutycznej, która w fachowy i efektywny sposób uzupełnia lukę w trosce o zdrowie pacjenta. Organizacja odpowiada na potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia, znajdującego się pod presją starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby osób wymagających leczenia, a jednocześnie najniższej w Unii Europejskiej liczby lekarzy oraz pielęgniarek. Gemini upatruje szansy odpowiedzi na te wyzwania w wykorzystaniu potencjału, wiedzy i doświadczenia farmaceutów – zatrudnia największą na rynku średnią liczbę magistrów farmacji na aptekę i wraz z nimi podąża w kierunku zapewnienia kompleksowej opieki farmaceutycznej.

Celem, jaki przyświeca temu podejściu, jest chęć aktywnego współudziału Gemini w budowie ekosystemu e-zdrowia, jako technologicznej odpowiedzi na potrzebę zapewnienia opieki farmaceutycznej na najwyższym poziomie. Kolejnym jego elementem jest dla Gemini dbałość o to, by pacjenci mogli realizować recepty sprawnie, bez konieczności oczekiwania i przy pierwszej wizycie w aptece – by jak najszybciej rozpocząć zalecaną terapię. – W dobie utrudnionego dostępu do służby zdrowia apteki powinny być miejscem, w którym zawsze można liczyć na pomoc. Dążymy do tego, aby nawet w warunkach ograniczonej liczebności kadry medycznej pacjenci mieli dostęp do leków i fachowego wsparcia. To w tym kontekście planujemy rozwój i wdrażamy kolejne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki stwarzają ramy prawne umożliwiające świadczenie opieki farmaceutycznej – mówi Artur Sznek, członek zarządu Gemini Polska.

Gemini od przeszło trzech lat korzysta z nowoczesnych technologii chmurowych, w tym rozwiązań Microsoft, z których pomocą buduje rozwiązania wspierające system ochrony zdrowia. Porozumienie z Microsoft rozszerza tę współpracę, integrując rozproszoną dotąd infrastrukturę technologiczną. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy organizacja przeszła kompleksowy program cyfrowej transformacji, który objął wdrożenie nowego systemu e-commerce, innowacyjny mechanizm rezerwacji leków, platformę Business Intelligence, środowisko Office 365 dla wszystkich pracowników, jak również rozbudowę zasobów IT o dodatkowe centrum danych oraz rozwiązania chmurowe Azure. Nowoczesne technologie są dla organizacji z sektora farmaceutycznego podstawowym narzędziem, które umożliwia wdrożenie skutecznej, spersonalizowanej opieki farmaceutycznej będącej istotnym ogniwem zintegrowanego systemu ochrony zdrowia. – Jesteśmy rynkowym liderem w oferowaniu dostępności leków pacjentom, pozwalając im na realizację całej recepty już przy pierwszej wizycie w 97% przypadków. Traktujemy to jako zobowiązanie, którego możemy dotrzymać jedynie z pomocą technologii. Na zapewnienie dostępności leków składają się dwa czynniki – zarówno posiadanie ich w asortymencie, jak i zaproponowanie pacjentom korzystnej, konkurencyjnej ceny. Umożliwiają to aplikacje, takie jak Business Intelligence, system do obsługi kontraktów czy Pricing Engine, a na straży bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych danych pacjentów stoi chmura Microsoft – mówi Patryk Dolewa, dyrektor IT w Gemini Polska.

 

Chmura na rzecz cyfrowej transformacji zdrowia

Porozumienie między Gemini a Microsoft, mające na celu wykorzystanie narzędzi chmurowych przeznaczonych specyficznie dla sektora zdrowotnego, wpisuje się w aktualne potrzeby organizacji i pracowników służby zdrowia, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych pacjentów oraz branżowych regulacji dotyczących branży. – Gemini to przykład organizacji, która technologie traktuje jako integralną część rozwoju swojej wizji budowania platformy e-zdrowie. Strategiczne partnerstwo Gemini i Microsoft jest przykładem, w jaki sposób chmura może przyspieszyć transformację tego segmentu rynku, a przede wszystkim – jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. Chmura Microsoft chroni wrażliwe dane dotyczące zdrowia, aby wspierać prywatność i bezpieczeństwo, zarządzać zgodnością z przepisami i zmieniającymi się regulacjami oraz stale poprawiać zarządzanie danymi i utrzymywać wysoki poziom zaufania pacjentów – mówi Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze w polskim oddziale Microsoft.

Chmura branżowa, czyli Microsoft Cloud for Healthcare, wspiera przyspieszoną transformację sektora zdrowia, oferując funkcje zaspokajające najważniejsze potrzeby placówek opieki zdrowotnej w kilku wymiarach: zwiększenia zaangażowania pacjentów, zapewnienia współpracy zespołów, poprawy wglądu w dane operacyjne i kliniczne, zgodności z regulacjami czy dostępu do partnerów wdrożeniowych. Technologia wspiera proces obsługi pacjentów i integrację zespołów opieki zdrowotnej. W efekcie pozwala to poprawić współpracę, podejmowanie decyzji oraz zwiększa wydajność operacyjną jednostek. Jednocześnie rozwiązania chmurowe wspierają edukację i transfer wiedzy personelu medycznego oraz farmaceutów. W centrum transformacji sektora zdrowia nie chodzi jednak o technologię, ale przede wszystkim o lekarzy, farmaceutów i pacjentów oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych.

Źródła

Centrum Prasowe Microsoft

KOMENTARZE
Newsletter