Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Przyspiesza współpraca publiczno-prywatna w sektorze medycznym

W trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyskutowano o współpracy regionalnej w ramach tworzonego Health Innovation Hub Network na Europę Środkowo-Wschodnią oraz omówiono dotychczasowe wyniki projektów Partnerstwa na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia oraz współpracy w ramach inicjatywy regionalnej Health Policy Network.  

Fot. Raport „Matryca oceny zrównoważenia i odporności systemu ochrony zdrowia”

 

Zacieśnienie współpracy regionalnej w obszarze systemów zdrowia zostało zainicjowane przez Agencję Badań Medycznych. Celem jest stworzenie środkowoeuropejskiej sieci współpracy – hubu, będącego niejako rozszerzeniem inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). AstraZeneca od samego początku jest partnerem WHIH. Teraz zdecydowano o rozszerzeniu tej inicjatywy na cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwoli to skorzystać z dotychczasowych doświadczeń WHIH, a także podejmować działania w obszarach, w których kraje mają wspólne wyzwania. Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński oraz dyrektor National Health Service Republiki Łotewskiej Āris Kasparāns podpisali polsko-łotewskie porozumienie dot. wzmocnienia wszechstronnej współpracy regionalnej i docelowo – ustanowienia sieci Health Innovation Hub Network. 

– Cieszę się, że zaledwie po roku funkcjonowania Warsaw Health Innovation Hub osiągnęliśmy pozytywne efekty tej inicjatywy. Sam fakt, że w gronie partnerów publicznych i prywatnych jesteśmy w stanie prowadzić regularny dialog, porozumiewać się, identyfikować obszary zainteresowania oraz tworzyć podwaliny wspólnych projektów mających wpływ na poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce, jest swoistym sukcesem. Podkreślić należy, że WHIH staje się inspiracją dla innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które z naszym wsparciem rozpoczęły działania mające na celu wypracowanie własnych form współpracy sektora publicznego z biznesem. Wierzę, że dalsze rozprzestrzenianie się tej unikalnej na skalę regionu platformy współpracy przyniesie w przyszłości pozytywne efekty wszystkim zaangażowanym partnerom – powiedział Radosław Sierpiński. Trwają rozmowy o kolejnych porozumieniach, które Agencja będzie sukcesywnie podpisywała z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższych miesiącach. – Powinniśmy czerpać przykład z innych krajów, ale także wykorzystać własne komponenty i zasoby. Wszystkie procedury dotyczące współpracy powinny być praktyczne i jak najprostsze. Zestawienie wzajemnych priorytetów jest bardzo istotne, gdyż pozwoli uruchomić cały mechanizm wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia – dodaje Kuuno Vaher, dyrektor zarządzający na Europę Centralną AstraZeneca.

Reformę polityk publicznych może wspierać przedstawiona w czasie Forum „Matryca oceny zrównoważenia i odporności systemu ochrony zdrowia” (dostępna w załączniku). Materiał został opracowany przez polskich naukowców. Pozwala ona efektywnie oceniać m.in. stabilność oraz adaptowalność krajowej opieki zdrowotnej do zmian. Wykorzystanie matrycy w pracach nad modyfikacjami systemu zdrowia pozwoli na szybkie zweryfikowanie proponowanych polityk publicznych oraz wybranie, na podstawie obiektywnych kryteriów, tych najbardziej skutecznych. – Myślę, że wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej zauważają ewidentny postęp w zakresie digitalizacji i e-zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że rozwoju digitalizacji w systemie ochrony zdrowia nie da się już odwrócić ani zatrzymać. Jest do dobra tendencja, którą wyraźnie zauważamy w dokumentach przygotowywanych przez wszystkie zespoły, biorące udział w projekcie. Pandemia zmusiła nas wszystkich do pochylenia się nad kwestią zdrowia publicznego oraz polityki zdrowotnej, co środowisko naukowe przyjmuje z optymizmem – podkreśla dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka matrycy.

Matryca powstała w trakcie prac Partnerstwa na Rzecz Zrównoważenia i Elastyczności Systemów Ochrony Zdrowia (PHSSR), którego inicjatorami są Światowe Forum Ekonomiczne, London School of Economics oraz AstraZeneca. Prace badawcze ekspertów PHSSR ukazały zbieżność wyzwań i problemów, z jakimi się mierzą kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd kolejna odsłona projektu sieć – CEEBA-Health Policy Network, której zadaniem jest współpraca, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między ekspertami w regionie. W ramach pracy Health Policy Network opracowywane są rekomendacje działań, które mogą zostać wykorzystane przez stronę publiczną lub wdrożone w ramach inicjatyw, takich jak lokalne Health Innovation Huby. – Projekt PHSSR potwierdził, że najbardziej wartościowe dyskusje o przyszłości systemu ochrony zdrowia to takie, w które zaangażowane jest szerokie grono interesariuszy. Cieszy nas, że jako AstraZeneca mogliśmy być współtwórcą tak kluczowej inicjatywy dla budowy platformy wzajemnych doświadczeń pomiędzy sektorami. Wymiana praktyk na poziomie państw Europy Środkowo-Wschodniej jest kluczowa do zbudowania odpornego i zrównoważonego systemu ochrony zdrowia, którego stabilizacja powinna być priorytetem nas wszystkich – mówi Piotr Najbuk, dyrektor ds. PR i Polityki Rządowej AstraZeneca Pharma Poland.

KOMENTARZE
Newsletter