Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Eksperci z branży e-zdrowia otworzyli akcelerator start-upów. Najlepsze projekty mogą liczyć na know-how oraz nawet 5 mln zł na rozwój
Eksperci z branży e-zdrowia otworzyli akcelerator start-upów. Najlepsze projekty mogą liczy

Pomimo niewielkiego (5%) spadku dochodów w pierwszej połowie 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu [1], przedstawiciele sektora medtech w pandemii COVID-19 upatrują raczej szans na rozwój. Cyfryzacja i rozwiązania pozwalające na zdalne świadczenie usług medycznych rozwijają się na niespotykaną dotąd skalę. Firma EC2 S.A., która od prawie 10 lat kreuje innowacyjne rozwiązania w branży e-zdrowia m.in. na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, postanowiła wesprzeć w tej sytuacji polskie start-upy medtech i uruchomiła akcelerator. Najlepsze pomysły otrzymają nie tylko finansowanie, ale i wsparcie doświadczonych ekspertów branżowych.

 

Sektor medtech intensywnie inwestuje w badania i rozwój działów R&D i to pomimo trwającej właśnie pandemii COVID-19. Nakłady inwestycyjne przeznaczane na rozwój w tym obszarze zwiększyły się ponad dwukrotnie między lipcem 2019 i 2020 r. a analogicznym okresem rok wcześniej, pokazują raporty [1]. – Dane, które śledzimy, jasno mówią, że na rynku jest olbrzymie zapotrzebowanie na szybki rozwój projektów z obszaru e-zdrowia. Ma to oczywisty związek z pandemią, której wszyscy doświadczamy, ale wynika też z trwających już od lat trendów w medycynie. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia EC2 w dostarczaniu zaawansowanych systemów IT w obszarze e-zdrowia postanowiliśmy, że naszą wiedzą podzielimy się z innymi. Stworzyliśmy więc TECH MED HOUSE – nowe miejsce na mapie polskich akceleratorów start-upów, które różni się od pozostałych tego typu programów tym, że bazujemy na wiedzy najlepszych ekspertów, którzy zrealizowali kilkadziesiąt projektów IT w sektorze e-zdrowia, a z tworzonych przez nich systemów korzysta około 22 mln użytkowników. Współpracujemy ponadto ściśle z instytucjami finansowymi, co umożliwia dobór najlepszej formy finansowania dla start-upów – komentuje Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A.

 

Siła eksperckiej wiedzy

Dogłębna analiza polskiej branży medtech pozwala ocenić, że bardzo długo barierą dla jej rozwoju było pozyskanie poważnego, długoterminowego finansowania. Rynek był dotychczas zbyt płytki, by istniały fundusze wyspecjalizowane tylko w obszarze medycznym, inwestycje medyczne są więc często jednorazowe. Polskie start-upy starały się rozwiązywać ten problem, sięgając po fundusze zagraniczne czy wcześnie wchodząc na giełdę. Ta sytuacja zaczyna powoli ulegać zmianie. Polscy inwestorzy interesują się branżą w większym niż dotychczas stopniu. Brakuje jednak wciąż miejsc, które łączyłyby świat finansów z medycyną i technologią, bazując na wiedzy i wieloletniej ekspertyzie, pozwalającej na profesjonalny consulting. Ten może natomiast przynieść korzyść nie tylko start-upowi (poprzez wskazanie obszarów wymagających optymalizacji), lecz także inwestorom (ujawniając mocne i słabe strony projektu). 

TECH MED HOUSE ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy. Za jego działanie odpowiada dr Maciej Jędrzejak, ekspert branży finansowej z ponad 20-letnim doświadczeniem, wieloletni prezes polskiego oddziału banku inwestycyjnego Saxo Bank, który działa w oparciu o wiedzę zespołu ekspertów z takich obszarów jak finanse, e-zdrowie, prawo, marketing, sprzedaż czy HR. – Wspieramy projekty z sektora medtech na każdym etapie rozwoju. Także takie, które są obecnie w fasie zaawansowanego pomysłu lub tylko wstępnie przygotowanego produktu. Dzięki temu, że oferujemy nie tylko finansowanie, lecz przede wszystkim wsparcie najlepszych ekspertów z branży e-zdrowia, jesteśmy w stanie zmaksymalizować potencjał najlepszych projektów medtech – mówi dr Maciej Jędrzejak, CEO TECH MED HOUSE.

Do grona ekspertów akceleratora należą przedstawiciele świata medycyny, w tym konsultanci krajowi, pracownicy instytucji naukowych, podmiotów leczniczych, jednostek podległych Ministerstwu Zdrowia. Dostęp do nich zapewniło wieloletnie doświadczenie EC2 w budowaniu systemów informatycznych w sektorze medtech.

 

Od finansowania po ekspansję zagraniczną

Na wsparcie TECH MED HOUSE liczyć mogą wszystkie pomysły z sektora medtech, niezależnie od etapu zaawansowania. Wystarczy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej, by w ciągu siedmiu dni otrzymać informację zwrotną z oceną pomysłu obejmującą takie obszary jak ogólna koncepcja biznesowa, marketing, IT, HR, struktura prawna oraz finansowanie. – Najlepsze start-upy po uzyskaniu wstępnej oceny mogą liczyć na dalsze wsparcie w uzyskaniu finansowania, komercjalizacji i wreszcie – w wybranych przypadkach – w ekspansji na rynki zagraniczne. Wszystko w oparciu o przejrzysty model współpracy obejmujący budowę zespołu eksperckiego przeznaczonego dla konkretnego projektu – podkreśla Maciej Jędrzejak.

KOMENTARZE
Newsletter