Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

WEBINAR | Konserwacja produktów kosmetycznych
Data rozpoczęcia:
2022-11-28
Data zakończenia:
2022-11-28
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Webinar
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Webinar online (na żywo)

Termin: 28 listopada

Czas trwania:  około 2 h (10.00-12.00)
 

 

Cena

199 zł netto (1 osoba do 31 października)
299 zł netto (1 osoba od 1 listopada)

Cena dla firm: 429 zł netto
1 rejestracja – dostęp dla dowolnej liczby osób
W komentarzu napisz "Cena dla firm"


Cel

Celem webinaru jest nabycie umiejętności z zakresu prawidłowego doboru układów
konserwujących do mas kosmetycznych. Uczestnicy zapoznają się ponadto z regulacjami prawnymi w UE dotyczącymi kosmetycznych substancji konserwujących oraz poznają metody badań skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych. Podczas webinaru omówione zostaną również kwestie istoty stosowania konserwantów w produktach kosmetycznych.

 

Uczestnicy
Webinar skierowany jest do technologów, pracowników działu rozwoju produktu,
chemików kosmetycznych, właścicieli marek kosmetycznych oraz wszystkich tych, którzy chcą
zapoznać się z tematyką konserwacji produktów kosmetycznych.

 

Agenda
 

1. Wprowadzenie - kluczowe pojęcia oraz ustawodawstwo podstawowe:
• definicje: substancja konserwująca, bezpieczeństwo produktu kosmetycznego;
• wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach - załącznik V do rozporządzenia
(WE) nr 1223/2009.
2. Konserwacja produktów kosmetycznych:
• dobór konserwantu w recepturze kosmetycznej – zasady doboru układu konserwującego
dopasowanego do składu kosmetyku oraz jego parametrów fizyko-chemicznych;
• warunki dodawania konserwantu do masy kosmetycznej.
3. Badania skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych:
• cel i istota badań skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych;
• metody badań skuteczności zakonserwowania produktów kosmetycznych.

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z
zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

Informacje o Webinarze
 

  • Webinar (na żywo) za pośrednictwem platformy Zoom
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym szkoleniem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Webinar rozpoczyna się o godzinie 10.00. W dniu webinaru każdy uczestnik otrzyma dane do logowania
  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który zostanie wysłany pocztą po zakończeniu szkolenia

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

Newsletter