Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

PORT for Health: Oncology
Data rozpoczęcia:
2022-09-28
Data zakończenia:
2022-09-30
Organizator:
Łukasiewicz – PORT
Miejsce
Wrocław/online

Konferencja PORT for Health: Oncology poświęcona będzie onkologii i onkobiologii. Program podzielony będzie na trzy bloki tematyczne: biologiczne podłoże raka, precyzyjne terapie w onkologii oraz zagadnienia związane z diagnostyką. Wykłady poprowadzą wybitni specjaliści z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w Europie, a także ze Stanów Zjednoczonych. Konferencji towarzyszyć będzie sesja satelicka „Towards Excellence in Biobanking”, która odbędzie się online 28 września 2022 r.

Konferencja będzie miała formę hybrydową. Uczestnicy będą mogli wysłuchać ponad 20 transmitowanych na żywo wykładów oraz wziąć udział w dyskusjach. Szczegółowy program konferencji oraz listę zaproszonych prelegentów znaleźć można na stronie internetowej konferencji.

W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą:

* dr Michał Malewicz – dyrektor Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w Łukasiewicz – PORT, lider Zespołu Badawczego Dynamiki Genomu,

* dr Patrycja Gazińska – lider Zespołu Badawczego Biobanku,

* dr Grzegorz Chodaczek – kierownik Laboratorium Bioobrazowania.

PORT for Health: Oncology 2022 to druga z cyklu konferencji PORT for Health poświęconych istotnym zagadnieniom z zakresu nauki i medycyny. Spotkania naukowców, lekarzy klinicystów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego poruszają tematy kluczowe dla współczesnych nauk biomedycznych i mające istotne znaczenie dla ludzkiego zdrowia. W centrum dyskusji są m.in. podstawowe mechanizmy molekularne i rozwój modeli chorób człowieka, poszukiwanie nowych leków oraz możliwości nowatorskich terapii celowanych w medycynie spersonalizowanej. W tym roku przedmiotem konferencji będzie onkologia, w kolejnym – neurologia/neurobiologia.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Rejestracja uczestników online trwa do 27 września 2022 r. Opłata za udział w wydarzeniu wynosi 99 zł.

Newsletter