Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ)
Data rozpoczęcia:
2022-09-21
Data zakończenia:
2022-09-23
Organizator:
Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” i Naukowe Koło Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”
Miejsce
Politechnika Gdańska
Link do strony

W dniach 21-23 września 2022 r. na Politechnice Gdańskiej już po raz siódmy odbędzie się Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ).

Pierwsza edycja konferencji o tematyce prośrodowiskowej odbyła się w 2016 r. Podczas konferencji przedstawiono 45 posterów i 22 referaty. W wydarzeniu uczestniczyło 60 prelegentów z 20 uczelni z całej Polski. Natomiast w zeszłym roku odbyła się już szósta edycja, w której pomimo pandemii i panujących obostrzeń wzięło udział ponad 130 uczestników (z czego prawie połowa online). Konferencja cieszy się niemałą popularnością wśród studentów i doktorantów, a wielu uczestników bierze w niej udział cyklicznie. IAKOŚ od lat gości w kalendarzu wydarzeń organizowanych na Politechnice Gdańskiej i z każdym razem odnosi ogromy sukces.

Tegoroczna edycja konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, organizowana jest przez trzy koła naukowe z dwóch wydziałów uczelni: Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej działające na Wydziale Chemicznym oraz Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” i Naukowe Koło Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor” z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, takich jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych. Organizatorzy pragną zachęcić studentów z różnych kierunków technicznych do wymiany doświadczeń i pomysłów. Rolą zaproszonych prelegentów jest popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo czy inżynieria środowiska. Organizatorzy mają nadzieję, że siódma już edycja konferencji o charakterze ogólnopolskim, tak jak w poprzednich latach, pomoże podkreślić nowoczesne podejście uczelni do propagowania nauki i technologii.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy zakładają możliwość przejścia na formę hybrydową konferencji. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, organizatorzy zapewnią uczestnikom wystąpienie w formie online. Rejestracja trwa do 30 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie, na Facebook’u i Instagramie.

Newsletter