Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego
Data rozpoczęcia:
2022-09-20
Data zakończenia:
2022-09-20
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Miejsce
Warszawa/online

Zapraszamy do udziału online w bezpłatnej konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, kierowanej do ekspertów ze środowisk akademickich, medycznych, psychologii społecznej, nowoczesnych technologii w zakresie medycyny, mediów oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Wydarzenie odbędzie się 20 września 2022 r., w godzinach 9-16. Udział online nie wymaga rejestracji, a zapis video na żywo dostępny będzie na stronie projektu.

Konferencja będzie składała się z czterech paneli dyskusyjnych, tworzących interdyscyplinarną platformę wymiany informacji, łączącą medycynę, psychologię społeczną i nowoczesne technologie. Problematyka dyskusji dotyczyć będzie zagadnień związanych z komunikacją i promocją wiedzy opartej o dowody naukowe oraz promowaniem zdolności weryfikacji informacji medialnych poprzez konsultacje z autorytetami w danej dziedzinie. Wskazane zagadnienia są niezwykle istotne w obliczu trendu malejącego zaufania społecznego wobec osiągnieć medycyny w zakresie szczepień ochronnych, wynikającego z dostępu do nieprawdziwych informacji typu fake news, dystrybuowanych przez nierzetelne źródła.

W jakim stopniu dezinformacja naukowa stanowi jedno z kluczowych wyzwań ludzkości, a w jakim to przejściowy problem z zakresu komunikacji i mediów? Coraz więcej pacjentów odmawia szczepień podstawowych. Czym kierują się antyszczepionkowcy i jakich argumentów używać, aby skutecznie porozumieć się z tą grupą społeczną? Dlaczego kwestia szczepień podlega polityzacji? Te i inne tematy podejmowane są przez środowisko naukowe i stanowią przedmiot dyskusji w ramach projektu Med-Fake, który zaprezentowany zostanie podczas konferencji. Głównym jego celem jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień.

Zakres merytoryczny konferencji będzie podzielony na cztery główne obszary:

* Program szczepień ochronnych – analiza stanu faktycznego, szanse i wyzwania

* Szczepienia i społeczeństwo: moralność, wpływ społeczny i myślenie spiskowe

* Jak współcześnie skutecznie promować szczepienia?

* Dezinformacja naukowa – zagrożenie cywilizacyjne czy chwilowy epizod?

Organizatorami jest konsorcjum uczelni: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Gospostrateg II.

Podczas wydarzenia, równolegle, będzie się odbywała również konferencja prasowa, gdzie przekazane zostaną aktualne informacje, dotyczące tematyki szczepień ochronnych. Do udziału w niej zapraszamy dziennikarzy. Zgłoszenie wymaga przesłania prośby o akredytację dziennikarską.

Newsletter