Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wirtualny Instytut Badawczy: wyniki pierwszego konkursu

Znamy wyniki pierwszego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Międzynarodowy panel ekspertów zarekomendował do finansowania projekt, którego celem jest opracowanie nowych metod terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. Jego autorzy otrzymają blisko 70 mln zł na realizację badań.

 

 

Zakończył się pierwszy konkurs ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. W wyniku przeprowadzonej oceny rekomendację do uzyskania finansowania otrzymał wniosek: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Budżet zadania badawczego wynosi 69 160 450,00 zł. Będzie ono realizowane przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych, w którego skład wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem Lidera zespołu, prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego, jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Projekt zdobył uznanie ekspertów przede wszystkim ze względu na dużą wartość naukową i towarzyszący jej wysoki potencjał komercjalizacyjny wyników będących spodziewanym efektem zadania. Eksperci podkreślali duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, która stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej. Wysoko oceniono również personel kluczowy, którego członkowie mają w swoim dorobku liczne sukcesy w działalności naukowej oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji. Podpisanie umowy na realizację projektu zaplanowane jest na przełom listopada i grudnia tego roku.

Pula środków dostępnych w konkursie wynosi 450 mln zł. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe oraz gospodarczo-społeczne. Rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy pełni Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia. Ocenę merytoryczną przeprowadziły zespoły międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem projektów oraz komercjalizacji własności intelektualnej w obszarze biotechnologii medycznej.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. WIB powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Łukasiewicz – PORT planuje ogłoszenie kolejnego konkursu na początku 2022 r. Nabór wniosków zostanie poprzedzony działaniami informacyjnymi oraz warsztatami przygotowawczymi dla wszystkich liderów i instytucji zainteresowanych udziałem w programie oferującym najbardziej wymagający, ale jednocześnie najbardziej atrakcyjny program finansowania badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w Polsce.

KOMENTARZE
Newsletter