Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Poznaj siłę pasji, nauki i innowacji – Celon Pharma zaprezentowała nowe Centrum B+R

W poniedziałek 28 września br. Celon Pharma ogłosiła zakończenie inwestycji w nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, zapowiadając, że te ma być nie tylko najnowocześniejszym w Polsce budynkiem, w którym prowadzone będą badania kliniczne, ale także przyjemnym miejscem do pracy i wymiany idei dla całego zespołu firmy. Spotkanie w formie hybrydowej, na które wybranych gości zaproszono do siedziby firmy w Kazuniu Nowym, a które każdy mógł śledzić na stronie spółki, poprzedziła piątkowa publikacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 r.

 

Celon Pharma zwiększyła zysk netto w pierwszym półroczu do 20,8 mln zł – mimo pandemii

Oznacza to zysk większy o ponad 150 proc. r/r. (z 8,2 mln zł). Zysk operacyjny natomiast wzrósł do 21,8 mln zł wobec 6,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Wartość sprzedaży urosła o 36 proc. r/r. do kwoty 69,9 mln zł. Tak dobre wyniki, zdaniem zarządu, wynikają m.in. ze sprzedaży licencji za 6,4 mln zł, a także ze wzrostu przychodów z eksportu aż o 174 proc. – z 5 mln zł przed rokiem do 13,8 mln zł w pierwszym półroczu tego roku. Tylko blisko 10 mln zł wypracowano w drugim kwartale. Znaczący wzrost sprzedaży eksportowej jest wynikiem odblokowania sprzedaży dzięki umowie z GSK na rynkach europejskich oraz wejścia na rynek Francji w maju br. Dużo gorzej wypada sprzedaż krajowa, która w drugim kwartale roku (w ujęciu wartościowym), po dynamicznym wzroście w pierwszym kwartale dzięki gwałtownym decyzjom o zakupie leków przez Polaków w warunkach pandemii koronawirusa, zanotowała spadek o 15 proc. Mimo tego w horyzoncie półrocznym sprzedaż spółki nad Wisłą wzrosła o blisko 11 proc.

Jak napisano w raporcie: „Sprzedaż głównych produktów na rynku polskim podlegała silnym miesięcznym wahaniom – podobnie jak sprzedaż całego rynku. Udziały rynkowe naszych produktów w I półroczu r/r. znacznie wzrosły, jedynie Salmex zanotował nieznaczny spadek udziału w rynku. Jednak dynamika udziału w rynku Salmexu w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. ponownie wykazuje trend wzrostowy. Udział kosztów w sprzedaży produktów spada, na co składa się efekt bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży eksportowej (gdzie wsparcie sprzedażowe leży po stronie partnerów) oraz zmniejszonej aktywności promocyjnej w okresie pandemii COVID-19”.

– Pandemia dla przemysłu farmaceutycznego okazała się ogólnie łaskawa, bo rynki farmaceutyczne pomimo różnych restrykcji związanych z pandemią rosły – zarówno rynek krajowy, jak i rynki globalne. […] Pewne reperkusje związane z ograniczeniem przemieszczania się ludzi nie dotyczyły w dużej mierze towarów i usług, szczególnie farmaceutyków, które przez wszystkie rządy są traktowane priorytetowo. […] Mamy pierwszy pozytywy efekt pandemii, jeden z nielicznych – koszty sprzedaży, marketingu pozostały mniej więcej na niezmienionym poziomie w roku bieżącym w porównaniu do ubiegłego, mimo tak dynamicznego wzrostu sprzedaży. Było to możliwe dzięki temu, że w erze pandemii nastąpiło przesunięcie inwestycji rynkowych z kanałów fizycznych (z promocji przedstawicielskiej, poprzez udział w kongresach, sympozjach naukowych) na kanały wirtualne, które są bardziej ekonomiczne. Nie jest to prawdopodobnie tendencja bardzo trwała, ale przynajmniej przez jakiś czas pozwala nam troszeczkę zaoszczędzić na kosztach sprzedaży, stąd te wyniki procentowo i w wartościach absolutnych są rzeczywiście fantastyczne – komentował Jacek Glinka, Wiceprezes Zarządu Celon Pharma.

 

Duże zainteresowanie lekiem na depresję Falkieri – siedem firm w grze i kamienie milowe o wartości minimum 200 mln USD

Obecny na spotkaniu Prezes i Założyciel spółki dr Maciej Wieczorek poinformował, że aktualnie siedem firm jest zainteresowanych projektem leku na depresję, nad którym pracuje Celon Pharma. Patrząc na tak duże zaangażowanie rynku, spółka spodziewa się sprzedaży licencji na lek firmie wyspecjalizowanej w dziedzinie psychiatrii w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Lek oparty o esketaminę, który ma być stosowany w depresji lekoopornej, bo o nim mowa, jest najbardziej zaawansowanym projektem spółki. W kwietniu br. Celon Pharma zakończyła analizę wstępnych wyników II fazy badania klinicznego leku u pacjentów z depresją jednobiegunową. Wykazano sygnał efektywności, profil bezpieczeństwa zgodny z oczekiwaniami oraz długotrwałe odpowiedzi/remisje na podstawie wielu obserwacji. Badanie w drugim wskazaniu, depresji dwubiegunowej, jest zaś na finiszu i jego zakończenie planowane jest jeszcze tej jesieni. Już przeszło 80% pacjentów zostało włączonych do tego badania, nie zaobserwowano ciężkich działań niepożądanych/dyskontynuacji leczenia, zaś wykazano znaczące odpowiedzi na leczenie.

Ze wskazaniem w leczeniu depresji dwubiegunowej związane są jeszcze większe nadzieje sprzedażowe – w pierwszej kolejności na rynkach europejskim i amerykańskim. Szacunkowa wartość produktu w tym wskazaniu 5-6 lat po wprowadzeniu na rynek powinna wynieść ponad 1,2 mld USD rocznie i +0,8 mld USD w depresji jednobiegunowej, jeśli lek spełni oczekiwania spółki w badaniach klinicznych. – W drugim kwartale przyszłego roku planujemy start z naszym lekiem w trzecią fazę. Po negocjacjach i rozmowach z regulatorami planujemy rozpocząć trzecią fazę kliniczną w dwóch wskazaniach – w depresji jednobiegunowej opornej na leczenie i w depresji dwubiegunowej opornej na leczenie. Proces ofertowania zacznie się zaraz po odczytach wyników drugiej fazy w depresji dwubiegunowej. Najbliższych kilka miesięcy powinno nam przynieść informację o naszej transakcji związanej z tym lekiem – skwitował Prezes i dodał: – Jeśli chodzi o nasze oczekiwania i wstępne rozmowy to nic się nie zmieniło. To jest duża transakcja. Uważamy, że całkowita wartość kamieni milowych na całym świecie powinna być na poziomie od 200 mln USD w górę. Opłaty za dostawy produktu powinny być wysokie, dwucyfrowe.

Falkieri to nie jedynie inhalator z eskataminą, jak zapewnia spółka, ale kompletny system wykorzystujący najnowocześniejsze technologie cyfrowe i e-inhalatora, aby właściwy pacjent, we właściwym czasie i we właściwy sposób zastosował lek. Wiemy, że nie tylko sama skuteczność leku, ale także jego poprawne stosowanie to trwale ze sobą powiązane czynniki gwarantujące powodzenie danej terapii.

 

Nie tylko esketamina

Inne kluczowe projekty w rozwoju klinicznym dotyczą takich wskazań jak: neuropatie cukrzycowe i cukrzyca typu II, choroby autoimmunologiczne (I fazy), choroba Parkinsona i zaburzenia psychosomatyczne (II faza) oraz rak płuca, pęcherza i żołądka (I/Ib faza). To wszystko tworzy szeroki, dobrze zbilansowany pipeline projektów i autorską, zdywersyfikowaną strategię rozwoju, uwzględniającą również eliminację nieefektywnych związków na bardzo wczesnym etapie przedklinicznym, aby bez potrzeby i na siłę w nie długofalowo nie inwestować.

Celon Pharma pracuje także nad wdrożeniem do badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 oraz infekcji grypowych i zakłada, że ten będzie gotowy do podania pacjentom w połowie 2022 r. Rozwiązanie terapeutyczne Celonu zakłada jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa u osób zdrowych. Grupa została wybrana przez NCBR do dofinansowania projektu kwotą blisko 40 mln zł, a jego całkowity koszt szacowany jest na ok. 66 mln zł. Horyzont czasowy jest być może odległy, jednak jak zaznacza dziś zgodnie większość ekspertów i czemu wtóruje spółka – wirus zostanie z nami na dłużej i musimy nauczyć się z nim żyć. Po drodze odpadnie też na pewno sporo firm, które nie tyle tworzą dedykowany lek na COVID-19 od podstaw, ile starają się sprawdzić działanie już istniejących farmaceutyków w tym nowym wskazaniu.

 

Salmex z potencjałem na pierwszy polski globalny produkt farmaceutyczny

Udziały rynkowe niemal wszystkich produktów Celonu wzrosły w pierwszym półroczu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jedynie Salmex (wykorzystywany w terapii astmy i POChP) na początku roku obniżył udziały w rynku, by jednak w drugim kwartale zacząć odrabiać straty i wykazywać pozytywną tendencję. Jak zostało już napisane, na dobre wyniki eksportowe produktu miały wpływ przede wszystkim odblokowanie sprzedaży w UE w wyniki porozumienia z GSK oraz wprowadzenie leku na duży rynek francuski w maju br. Dzięki temu produkt jest obecny na większości rynków europejskich, jednak w trakcie negocjacji są już też nowe umowy licencyjne poza Europą, m.in. w Ameryce Środkowej, Afryce Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej czy Australii i Nowej Zelandii. Spółka będzie rozważała również zmianę partnera lub renegocjację warunków umowy, jeśli na którymś z rynków współpraca nie będzie zadowalająca. Salmex to sztandarowy lek spółki, odpowiedzialny za wzrost eksportu w pierwszej połowie roku i ten trend ma się utrzymać w kolejnych kwartałach, pozytywnie korelując z wynikami sprzedażowymi i zyskownością firmy.

 

Inauguracja nowego Centrum B+R – dla rozbudowy zespołu, mocy przerobowych oraz pipelinu innowacyjnych projektów

Po nowym centrum w wirtualny spacer zabrała zgromadzonych Małgorzata Siewierska, Koordynator ds. Komunikacji i Relacji Inwestorskich Celon Pharma, skrzętnie pokazując specyfikę poszczególnych pomieszczeń. – Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma to nie tylko najnowocześniejsze miejsce do prowadzenia badań w Polsce, ale również komfortowa, przemyślana i bardzo inspirująca przestrzeń do codziennej pracy – przekonywała. – Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, dla którego poświęciliśmy ostatnie trzy lata naszego życia. Miejscu wyjątkowym, ponieważ jest efektem wielu lat przemyśleń, doświadczeń, w którym mogą powstawać najbardziej innowacyjne leki, które pomagają nam wszystkim żyć – tak w swoich gościnnych progach powitał zebranych dr Maciej Wieczorek. Słowo „komfort” Prezes również wymieniał przez wszystkie przypadki, opisując zaawansowane rozwiązania zarówno przemysłowe, jak i z zakresu projektowania wnętrz.

Głównym wykonawcą budowlanym projektu była firma SKANSKA, która musiała zmierzyć się z niecodziennym dla siebie wyzwaniem pogodzenia w jednym budynku przestrzeni biurowych, laboratoryjnych, magazynowych oraz stref relaksu, typu pokoje socjalne czy patia. Każda z tych powierzchni to praktycznie oddzielny, mały projekt – trzeba dopilnować wymogów związanych z jakością powietrza, temperaturą, wilgotnością, parametrami akustycznymi, instalacjami wentylacyjno-klimatycznymi (56 takich central na terenie obiektu!) itp., zwłaszcza w miejscach prowadzenia eksperymentów. Efektem prac było powiększenie swoich zasobów przestrzennych trzykrotnie – z 10.000 m2 na 30.000 m2, co zaowocuje także rozbudową zespołu – z obecnych 160 osób w teamie badawczo-rozwojowym do docelowo nawet 350 pracowników. Budynki laboratoryjne będą służyły przede wszystkim pracom z zakresu chemii medycznej, biologii molekularnej, analityki czy wytwarzania leków do badań klinicznych. Ma to wpływać nie tylko na większą liczbą projektów w portfolio spółki, z których najlepsze będą wprowadzane do rozwoju klinicznego oraz będą źródłem sukcesu rynkowego, ale też wyższą ich jakość.

Poza niezaprzeczalną wartością nadrzędną, jaką jest czynnik ludzki, centrum będzie doskonale i nowocześnie uposażone technicznie, co pozwoli na opracowanie postaci leku pod dane potrzeby projektowe i dokładną analizę próbek z badań klinicznych i przedklinicznych. Ponadto kilkanaście sal konferencyjnych stylizowanych na konkretne regiony świata, z elektronicznym systemem rezerwacji i kompletnymi rozwiązaniami do prowadzenia tele- i wideokonferencji, ok. 1,5 tys. mstref relaksu wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w pełni wyposażona kantyna, bliskość terenów zielonych i przestrzenie open space – to wszystko ma sprawiać, że praca w tym miejscu będzie czystą przyjemnością. Za wystrój i aranżację przestrzeni odpowiedzialna była firma KDesign.

– Prowadzimy projekty związane z rozwojem nowych leków wycelowanych w jednostki chorobowe, takie jak onkologia, choroby immunologiczne, metaboliczne czy ośrodkowego układu nerwowego – mówił Krzysztof Dubiel, Kierownik Działu Chemii Medycznej w Celon Pharma. Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych w Celon Pharma dodał: – Rozwijamy cząsteczki, które będą w stanie niwelować skutki i przebieg choroby. Posiadane przez nas zasoby techniczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym, zespół naukowców, sieć zewnętrznych ekspertów, z którymi współpracujemy, a także unikalne metodyki realizacji i prowadzenia tychże projektów sprawiają, iż kilkanaście projektów badawczych, które realizujemy w pięciu obszarach terapeutycznych, jest tylko preludium do naszych rzeczywistych możliwości badawczych. Dr inż. Ewa Tratkiewicz, Kierownik Działu Rozwoju Produktów Leczniczych w Celon Pharma zapewniała: – Zespół R&D tworzą wspaniali analitycy, osoby, które rozwijają daną formulację oraz osoby, które mają doświadczenie od strony regulacyjnej.

Dr Wieczorek podczas spotkania, między swoimi licznymi wypowiedziami, przybliżał też filozofię firmy. Zapewniał, że centrum ma służyć nie powtarzaniu istniejących schematów, ale odkrywaniu nowych rzeczy, a więc dalej konsekwentnie stawiać na projekty badawczo-rozwojowe prowadzące do rozwijania innowacyjnych leków. Ekosystem do realizowania takich badań w Polsce staje się zresztą coraz bardziej przyjazny – wykształcone kadry naukowe i doświadczeni managerowie, stosunkowo łatwy dostęp do rynków kapitałowych oraz gigantyczne wsparcie funduszy unijnych (sam Celon pozyskuje 50-60% środków na innowacyjne projekty właśnie z tego źródła). Teraz przyszedł czas, aby po kilkunastu latach działalności to wszystko spółka miała w jednym miejscu, tak aby lek mógł być tu rozwijany od pomysłu, przez badania kliniczne/przedkliniczne, do łóżka chorego. Rozpoczęte projekty już dziś mogą być kontynuowane, jednak centrum oczywiście będzie stale rozbudowywane i dostosowywane pod aktualne prace, zgodnie z bieżącymi potrzebami spółki. Cała inwestycja to koszt ok. 200 mln zł, z czego kilkadziesiąt mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

Otwarcie nowego centrum krótko skomentowali także zewnętrzni eksperci, którzy w swoich prezentacjach przybliżyli odpowiednio realia gospodarcze i medyczne w dobie pandemii COVID-19. – Mówi się, że tylko zdrowie ciało jest dobrym domem dla zdrowego mózgu. Jeśli ten budynek jest ciałem, to bardzo wiele oczekuję od mózgów ludzi, którzy tutaj pracują – wyraził nadzieję Henning Esskuchen, szef na Europę Środkowo-Wschodnią Equity Research w Erste Group Bank i jako wzięty ekonomista dodał: – Inwestycja w badania i rozwój oraz system opieki zdrowotnej w takim środowisku jest dobra do zredukowania ryzyka [biznesowego – przyp. red.], ponieważ w tej chwili nie wyobrażam sobie niczego lepszego, w co można by było włożyć pieniądze. Realizowanych jest wiele projektów, które powinny wygenerować zwrot. Prof. Piotr Boros z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie z kolei podsumował: – [Koronawirus – przyp. red.] budzi pewnego rodzaju obawy, strach, czasami paraliżuje, ale z drugiej strony trzeba się cieszyć, dlatego że nadal są prowadzone badania kliniczne, które próbują okiełznać ten problem. Jesteśmy dzisiaj w jednym z takich miejsc, w którym będą tego typu badania.

Całość spotkania, w tym wirtualny spacer po Centrum i wszystkie wystąpienia, jest zarchiwizowana w serwisie YouTube, co możecie zobaczyć poniżej.

 

KOMENTARZE
news

<October 2023>

MonTueWedThuFriSatSun
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
2
3
4
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter