Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak pandemia i lockdown wpłynęły na środowisko akademickie?
Jak pandemia i lockdown wpłynęły na środowisko akademickie?

Niemal co trzeci ankietowany wskazuje, że lockdown był dla niego korzystny, bo pozwolił na spędzenie więcej czasu z rodziną, własną pasję, samokształcenie oraz nowe projekty i inicjatywy – wynika z badania „The LockedDown”, przeprowadzonego z inicjatywy London School of Economics, University of Toronto oraz Healthbit. W badaniu wzięło udział blisko 30 tys. studentów i pracowników uczelni wyższych z całego świata. Polski wkład w badanie miała Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Pandemia COVID-19 – być może już na zawsze – odmieniła życie milionów ludzi na całym świecie, a z jej globalnymi skutkami musimy mierzyć się do dziś. Zmiany dotknęły niemal każdego obszaru otaczającej nas rzeczywistości – nie tylko szeroko pojętego społeczeństwa, ale również polityki, gospodarki, służby zdrowia czy edukacji i nauki.

 

Interdyscyplinarne i międzynarodowe badanie

The LockedDown Project to międzynarodowy projekt badawczy, mający na celu sprawdzenie, jak pandemia i związany z nią lockdown (oraz inne środki podjęte w celu walki z nią) zmieniły życie środowiska akademickiego, w tym studentów, wykładowców oraz pracowników uczelni wyższych. Został zainicjowany przez London School of Economics, University of Toronto oraz twórców aplikacji Healthbit. W projekt zaangażowały się uczelnie z całego świata, a całkowita liczba respondentów osiągnęła skalę 27,804 osób ze 121 krajów na sześciu kontynentach (17,258 studentów, 7,843 pracowników uczelni i 3,052 osób niezrzeszonych w żadnej instytucji). Badanie przeprowadzono w okresie od maja do listopada 2020 r., a szczegółowe wyniki badania na skalę globalną zostały opublikowane pod koniec stycznia 2022 r.

 

„Pandemia COVID-19 najlepiej zbadaną epidemią w historii ludzkości”

W badaniu znalazły się również odpowiedzi z polskiego środowiska akademickiego, dzięki zaangażowaniu Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w pozyskiwanie ankiet. – Zebraliśmy ok. 200 ankiet i jesteśmy w trakcie opracowywania wyników, które zostaną opublikowane w ciągu najbliższych miesięcy. Jesteśmy ciekawi, czy – i w jakim stopniu – wyniki badania będą odbiegać od tych globalnych. Swoją drogą, „The LockedDown” to być może najszerzej zakrojony społeczny projekt badawczy dotyczący pandemii i lockdownu COVID-19, a z całą pewnością pandemia koronawirusa jest najlepiej przebadaną epidemią w historii całej ludzkości – przekonuje prof. Marcin Czech, kierownik programu podyplomowego Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji, który wraz z doktorantką Anną Różalską koordynował polski projekt badawczy po stronie Szkoły Biznesu PW.

 

Cztery obszary

W badaniu zadano pytania dotyczące czterech obszarów – kontaktów towarzyskich, życia społecznego i aktywności fizycznej, dostępu do dóbr i usług, zdrowia oraz wpływu lockdownu na kondycję psychiczną. Wyniki badania wskazują m.in., że:

* 39,2% uczestników potwierdziło problemy z dostępnością dóbr i usług, 46,2% wskazało na wyzwania z dostępem do żywności i innych niezbędnych towarów, 57,5% zgłosiło kłopoty z dostępem do usług osobistych/zawodowych/domowych, 30,8% wymieniło trudności z dostępem do leków i usług zdrowotnych;

* 21,2% respondentów określiło swoje życie towarzyskie jako „świetne”, natomiast 28,4% badanych stwierdziło, że lockdown negatywnie wpłynął na ich życie towarzyskie;

* 42% badanych nie mogło uprawiać aktywności fizycznej w takim samym stopniu, jak przed lockdownem, a 37% utrzymało dotychczasową aktywność na tym samym poziomie lub wręcz ją zwiększyło;

* 28% respondentów doświadczyło problemów zdrowotnych niedotyczących COVID-19;

* mniej więcej 18% badanych zwróciło uwagę, że nie mieli dostępu do usług zdrowotnych na odpowiednim poziomie;

* 31,5% respondentów stwierdziło, że lockdown był dla nich korzystny, co wynikało z „większej ilości czasu dla rodziny lub na własne hobby” (66,9%), samokształcenie (46,7%) oraz szeroko pojęte „nowe projekty i inicjatywy” (21 %).

– Wyniki w dużej mierze potwierdzają to, o czym mówi się od dawna – pandemia i lockdown w 2020 r. z jednej strony ograniczyły dostępność dóbr i usług czy wpłynęły negatywnie na dobrostan psychiczny dużej części społeczeństwa, ale z drugiej – dały impuls do częstszej aktywności fizycznej, spędzania więcej czasu z rodziną i bliskimi i w ogóle do szeroko pojętego samorozwoju. Z pewnością najbardziej zaskakuje niewielka różnica pomiędzy respondentami, którzy wskazywali na pozytywny wpływ lockdownu na ich życie towarzyskie a tymi, którzy uznali, że wpływ ten był negatywny – podkreśla prof. Czech.

KOMENTARZE
Newsletter