Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czwarta edycja grantu naukowego Fundacji DKMS

Do końca czerwca trwa nabór wniosków do czwartej edycji grantu naukowego Fundacji DKMS. Projekt został uruchomiony w 2019 r. w ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi” i uzyskał honorowy patronat PTHiT. Grant jest skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

 

 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, konkurs został podzielony na dwie kategorie:

* badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł,

* badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł.

Laureatkami poprzedniej edycji zostały dr Eliza Głodkowska-Mrówka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (badania podstawowe) oraz dr Magdalena Matuszak i dr Joanna Kujawska z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (badania kliniczne). Dr Głodkowska-Mrówka bada humoralną i komórkową odpowiedź immunologiczną po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w grupie pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych i biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych, natomiast projekt z Poznania dotyczy określenia czynników predykcyjnych ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) u pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT). Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Fot. Dyrektor Medyczny Fundacji DKMS Tigran Torosian z laureatkami III edycji grantu – Elizą Głodkowską-Mrówką i Joanną Kujawską

Do aplikowania w czwartej edycji grantu Fundacja DKMS zaprasza młodych naukowców, których badania dotyczą przede wszystkim transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych w szerokim znaczeniu tego określenia. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Harmonogram

Do 30.06.2022 r. – składanie wniosków

Wrzesień 2022 r. – ogłoszenie wyników

Zgłaszanie wniosków

Prosimy zapoznać się z regulaminem grantu naukowego Fundacji DKMS oraz wypełnić wniosek zamieszczony na stronie.

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przesłać na adres e-mail edukacja@dkms.pl do dnia 30 czerwca 2022 r. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na ten sam adres.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/laboratory-medical-medicine-r%c4%99ka-3827736/

KOMENTARZE
news

<October 2023>

MonTueWedThuFriSatSun
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
2
3
4
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter